Movie Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Insaan Ji Raha Hai

Insaan Ji Raha Hai Song Lyrics

Insan ji raha hai
Ummid ke sahare
Har kam kar raha
Hai ummid ke sahare
Kuch gum nahi fiza
Ka aayegi bahare bhi
Kuch gum nahi fiza
Ka aayegi bahare bhi
Gulshan ye kah raha
Hai ummid ke sahare
Insan ji raha hai
Ummid ke sahare

Himmat na har rahi
Sansar chal raha hai
Ummid ke sahare
Insan ji raha hai.