Movie Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

John Is a Brave Boy

John Is a Brave Boy Song Lyrics

John john
What is it
Its me john
O leave alone
O john

John john
Are you a
Leave me alone
Come back
Don’t leave me

John john john john
John john john john
John is a brave boy
Long leave john
John is a brave boy
Long leave john
John is a brave boy
Long leave john

John john
Leave me alone
I am your mother
Come back dear
John is a brave boy
Long leave john
John is a brave boy
Long leave john
John is a brave boy
Long leave john
John is a brave boy

Long leave john.