Movie Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Pyar Kiya Nahi Jaata

Pyar Kiya Nahi Jaata Song Lyrics

Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa
[http://www.lyricsming.com]

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata.
Aa ga re nee sa re nee sa, re nee sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ga re nee sa re nee sa ga re pa sa
Ma ma ma pa pa nee pa ga ma re sa aa

Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Pyare se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee, kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jata, pyaar kiya nahee jata
Pyaar kiya nahee jaata

Aankho hee aankho me
Baato hee bato me dil jab kho jaye
Bechainee badh jaye kuchh kaha na jaye
Hota jaye hai dil deewaana, deewaana
Dhak dhak karta hai dil hardam aahe bharta hai
Kaise kya kahu darr sa lagta hai
Madhoshi kaa aalam dil pe chhaya rehta hai
Jane dil kahan duba rehta hai
Kaise jataye, kaise jataye dilo kee jajbaat
Pyaree se rang bharta hai
Koyee jaadu sa yeh karta hai, har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata

Mithee see ek chubhan
Jaagee see ek agar saanso ko chhoo jaye
Tanhaayee chha jaaye jaane kya ho jaaye
Choree choree koyee dil churaaye churaaye
Chaahat badhatee jaaye badhta jaaye intejar
Milane ke liye dil ho bekarar
Mano ya naa mano aisa hota hai yeh pyaar
Thodee bekaraaree thoda deta hai karar
Jano naa jano, jano naa jano yeh kaise hai ehsaas
Pyaree se rang bharta hai koyee jaadu sa yeh karta hai
Har dil me yeh rehta hai
Kabhee naa kabhee kahee naa kahee kisee naa kisee se
Har dil ko hai ho jata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata
Pyaar kiya nahee jaata, pyaar kiya nahee jaata