Movie Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Hari Hari Puttar Hai

Hari Hari Puttar Hai Song Lyrics

Na mere jaisa na tere jaisa hai
Na ye aisa hai na waisa hai
Koi jane na ye aisa kaisa hai
Ye saitan ka abba hai jacket
Karta sabka dabba hai
Jo right ko kar dega rong
Chalegi uski everbody line a long
Hari hari hari hari
Hari har puttar hai
Hari hari puttar hai
Hari hari puttar hai
Ye to hari puttar hai
Hari hari hari hari

Hari har puttar hai
Hari hari puttar hai
Hari hari puttar hai
Ye to hari puttar hai
Hari hari hari hari

Rasta sidha ulti chal
Hari karta hai kamal
Saitani ki garanti
Baz jayegi khatre ki ghanti
Rasta sidha ulti chal
Hari karta hai kamal
Saitani ki garanti
Baz jayegi khatre ki ghanti
Hari har puttar hai
Hari hari puttar hai
Hari hari puttar hai
Ye to hari puttar hai
Hari hari hari hari
[http://www.lyricsming.com]

Na mere jaisa na tere jaisa hai
Na ye aisa hai na waisa hai
Koi jane na ye aisa kaisa hai
Ye saitan ka abba hai jacket
Karta sabka dabba hai
Jo right ko kar dega rong
Chalegi uski everbody line a long
Hari hari hari hari
Hari har puttar hai
Hari hari puttar hai
Hari hari puttar hai
Ye to hari puttar hai
Hari har puttar hai
Hari hari puttar hai
Hari har puttar hai
Hari hari puttar hai
Hari har puttar hai
Hari hari puttar hai
Hari hari hari hari.