Movie Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Tain Tain To To

Tain Tain To To Song Lyrics

Tain tain tain
Tain tain tain tain
Tain ne nane tote na ne
Ti ti ti ti ta aa a
Tain tain tain tain
Tain ne nane tote na ne
Ti ti ti ti ta aa a

Tain tain to to te ti ti ti ta
Tain tain to to te ti ti ti ta
Tain tain tain
Tain tain tain
Tain tain tain tain

Ke ke ko ko ke kaki ke kaka
Ke ke ko ko ke kaki ke kaka

Ke ke ko ko ke kaki ke kaka
Ke ke ko ko ke kaki ke kaka
Ke ke ke ke ko ko ka ko
Ke ke ke ke ko ko ka ko
Ke ke ke ke ko ko ka ko
Kan kan kan kan kan kan ka

Ke ke ko ko ke kaki ke kaka
Ke ke ko ko ke kaki ke kaka
Kai ke ko ko ke kaki ke kaka
Kai ke ko ko ke kaki ke kaka
Kai ke ko ko ke kaki ke kaka
Tain tain tain
Tain tain tain
Tain tain tain tain
Tain ne nane tote na ne
Ti ti ti ti ta aa a

Oooooooooooooooooooo

Ke ke ke ke ko ko ka ko
Ke ke ke ke ko ko ka ko
Ke ke ke ke ko ko ka ko
[http://www.lyricsming.com]

Kai ke ko ko ke kaki ke kaka
Kai ke ko ko ke chichi ke chicha
Kai ke ko ko ke chichi ke chicha
Le le le
Le le le
Lai lu li la
Lai la la la
Lo la la la
Li li li li la aa a
Le le le
Le le le
Lai la la la
Lo la la la
Li li li li la aa a
Le le le
Le le le
Lai la la la
Lo la la la
Li li li li la aa a

Tain tain to to te ti ti ti ta
Tain tain to to te ti ti ti ta
Tain tain tain
Tain tain tain
Tain tain tain tain
Tain ne nane tote na ne
Ti ti ti ti ta aa a.